Carla Bazuin

Beilen 0593 - 76 90 33 Smilde 0592 - 41 26 36 info@notariaatengelen.nl

In 2007 ben ik cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op mijn eerste kantoor heb ik mij vooral bekwaamd in het registergoederenrecht. In die tijd hield ik mij bijvoorbeeld bezig met het overdragen van woningen en het splitsen van gebouwen in appartementsrechten. In die tijd is een stevig fundament gelegd voor wat betreft mijn notariële werkzaamheden. Sinds december 2009 ben ik werkzaam bij Notariaat Engelen. In 2011 heb ik de Beroepsopleiding Notariaat cum laude behaald. Tot de komst van mijn zoon in 2013 was ik de enige kandidaat-notaris en als zodanig verantwoordelijk voor alle juridische werkzaamheden. Ik heb dan ook ervaring op alle rechtsgebieden.

Sinds de komst van mijn zoon ben ik drie dagen per week gaan werken en ben ik mij meer gaan toeleggen op het personen- en familierecht. Ik houd me nu voornamelijk bezig met het afwikkelen van erfenissen en het opstellen van huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten.

Ik ben een gecertificeerde executeur. Ik ben gecertificeerd door de Stichting Certificering Executeurs. Dit is de enige Stichting in Nederland die executeurs certificeert. Certificering vindt plaats op grond van kennis, ervaring en kunde. SCE-executeurs beschikken over de juiste kennis en ervaring om op een goede wijze een nalatenschap te behandelen. Of om als ‘sparringpartner’ te werken met een benoemde executeur (zie: www.sce-executeurs.nl)

Omdat ik veel kennis heb van het erfrecht, wordt mijn hulp ook veelvuldig ingeroepen door een erfgenaam die, om welke reden dan ook, geen goed contact (meer) heeft met de overige erfgenamen. Ook wanneer u onterfd bent en een beroep wilt doen op uw legitieme portie bent u bij mij aan het juiste adres. Ik treed dan op als partij‘notaris’ en behartig dan uitsluitend de belangen van de persoon die om mijn hulp heeft gevraagd. Ik neem dan de correspondentie op me en zorg ervoor dat mijn opdrachtgever krijgt waar hij recht op heeft. Als het nodig is, zoek ik de samenwerking met een advocaat om het in rechte af te dwingen.

Maar ook buiten het erfrecht ben ik als ‘partij’ notaris in te schakelen. Eén van de zaken die mij altijd zal bijblijven is de zaak waarbij het pensioenfonds de achtergebleven (samenwonende) partner geen nabestaandenpensioen wilde uitkeren, omdat er geen samenlevingscontract was opgesteld. Na een briefwisseling van ruim twee jaren kreeg de langstlevende partner het volledige nabestaandenpensioen!

Uit deze zaak blijkt dat ik niet snel opgeef als ik vind dat mijn opdrachtgever onrecht wordt aangedaan. Daarnaast ben ik zeer zorgvuldig en precies. Hoewel dit in het dagelijkse leven niet altijd even makkelijke eigenschappen zijn, komt het mijn werk zeer ten goede.

Mijn liefde voor het voorlichten over huwelijkse voorwaarden (en partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten) komt voort uit het feit dat ik zelf onder huwelijkse voorwaarden ben getrouwd met een zelfstandig ondernemer. Ik weet dan ook als geen ander hoe je moet omgaan met huwelijkse voorwaarden. Ik zorg ervoor dat u weet waar u voor kiest (administreren!) en daarbij krijgt u de tools in handen om uw huwelijkse voorwaarden ook daadwerkelijk bij te houden/uit te voeren.

Ik ben dochter van agrarisch ondernemers. Ik ben dan ook van jongs af aan opgegroeid met het agrarisch recht, aangezien de voorlichters altijd thuis aan de keukentafel zaten en ik er interesse voor had. Ik haal nog steeds veel voldoening uit de werkzaamheden rondom het agrarisch recht.

Ik ben opgegroeid met pony’s en heb veel paardgereden. Ook fokte ik ieder jaar een veulentje. Ik heb nog altijd twee paarden, maar sinds de komst van mijn zoon (en inmiddels heb ik ook een prachtige dochter) heeft mijn liefde voor paarden het vanwege tijdgebrek verloren van mijn liefde voor mijn kinderen en mijn werk.

Post adres

Postbus 48
9422 ZG, Smilde

Smilde

Linthorst Homanweg 3
0592 - 41 26 36

Beilen

Raadhuisstraat 12
0593 - 76 90 33