Nieuws & weblog

Beilen 0593 - 76 90 33 Smilde 0592 - 41 26 36 info@notariaatengelen.nl

Een Levenstestament? Wat biedt mij dat?

Een levenstestament maakt u voor de situatie dat u nog leeft, maar geen (belangrijke) beslissingen meer kunt nemen. U kunt hierbij denken aan dementie, coma, maar ook bijvoorbeeld aan de mogelijke gevolgen van een hersenbloeding.

In een levenstestament kunt u onder andere de volgende zaken laten vastleggen:

Financiële volmacht

Op het moment dat je zelf niet meer wilsbekwaam bent kan degene die de volmacht heeft gekregen toch alle noodzakelijke handelingen verrichten.

Medische volmacht

De medische volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in de behandelingsrelatie met medische hulpverleners de (medische) belangen van de volmachtgever als patiënt te behartigen. Met wie mag/moet de behandelend arts overleggen?

Wilsverklaringen

Er kan een situatie ontstaan dat de arts constateert dat er sprake is van een toestand van uitzichtloos lijden en er geen redelijk uitzicht meer is op terugkeer naar een waardige levensstaat. Om de gevolmachtigde te steunen in de beslissingen die hij dan moeten nemen wordt door de volmachtgever vaak een wilsverklaring vastgelegd. Ik noem de meest gebruikte:

  • Euthanasieverbod
  • Behandelverbod
  • Euthanasieverzoek
  • Voltooid leven

Nieuw: de NPV-Levenswensverklaring

Sinds kort is het ook mogelijk om in het Levenstestament de Levenswensverklaring van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) op te nemen. Met deze nieuwe variant kunnen wij nog beter tegemoetkomen aan de wensen van de cliënt met een christelijke geloofsovertuiging. Deze verklaring is gebaseerd op het onveranderlijk fundament van het respect voor het menselijk leven en de beschermwaardigheid daarvan.

De juristen van Engelen kunnen u ook in de zomermaanden helpen bij het vastleggen van uw wensen. Voor de meest bijzondere wensen kunt u het beste een afspraak maken met mw. mr. A.C. (Anniek) Stijkel. Zij adviseert u graag over een voor u passend levenstestament.

Om een afspraak met Anniek te maken kunt u bellen: (0592) 412636 of (0593)-769033) of een e-mail sturen naar info@notariaatengelen.nl. Anniek neemt dan zelf contact met u op voor een afspraak.

Notariaat Engelen Logo Dat maakt ons Engelen

Notariaat Engelen is een actief dorpskantoor waar met liefde voor het vak wordt gewerkt. Wij pakken uw zaken met fris enthousiasme aan, deze zijn bij ons in goede handen.

Ontdek waarmee we u van dienst kunnen zijn

Smilde

Linthorst Homanweg 3
0592 - 41 26 36

Beilen

Raadhuisstraat 12
0593 - 76 90 33