Agrarisch recht

Beilen 0593 - 76 90 33 Smilde 0592 - 41 26 36 info@notariaatengelen.nl

Het agrarisch bedrijf is bijna altijd een familiebedrijf waar relatief veel kapitaal voor relatief weinig rendement zorgt. Daarbij is iedere agrariër afhankelijk van de natuur. Het leven van de akkerbouwer wordt ingekleurd door de weersomstandigheden en die van de (melk)veehouder door de gezondheid van zijn dieren. Agrariërs worden daarnaast dagelijks geconfronteerd met vergaande regelgeving vanuit Den Haag en Brussel. Dit alles zorgt ervoor dat het agrarisch recht voor de notaris een bijzonder specialisme is geworden.

Agri-notaris

Het predicaat 'agri-notaris' mag worden gevoerd door een notariskantoor waar personen werken die zijn gespecialiseerd in het agrarisch recht én die gevoel hebben voor de agrarische praktijk.

Wie?

Mr. Ed Engelen heeft de notariële specialisatie opleiding agrarisch recht gevolgd. Hij is lid van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Hobbymatig is hij houder en fokker van stamboek Gotland pelsschapen. Aan paardrijden komt hij de laatste jaren niet meer toe.

mr. Carolien Pot heeft een agrarische achtergrond en heeft grote affiniteit met paarden. De afgelopen jaren heeft zij grote agrarische bedrijfsoverdrachten verzorgd.

Waarvoor?

Je kunt bij Engelen terecht voor de specifieke notariële zaken op agrarisch gebied; alles wat betrekking heeft de agrariër, zijn onderneming, zijn bedrijfsopvolger(s) en/of zijn naaste familie in de privésfeer. Je kunt daarbij denken aan:

  • grondtransacties
  • bedrijfsoverdracht
  • huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden
  • testamenten
  • nalatenschappen
  • pachtzaken
  • (vrijwillige) kavelruil
  • belastingzaken (overdrachtsbelasting, schenkings- en erfbelasting).

De Agri-notaris is er ook voor andere dienstverleners!

De specialistische kennis van de agri-notaris maakt hem ook een 'gekwalificeerd' zakenpartner voor andere in de agrarische sector actieve en dienstverlenende partijen. Voorbeelden daarvan zijn (accountants)kantoren, banken, hypotheekverstrekkers of projectontwikkelaars en (semi)overheidsinstellingen.

We helpen u graag!

Onze kracht zit in de aandacht die we voor uw verhaal hebben. Alleen dan - zo zijn we van mening - kunnen we u optimaal bedienen. In een persoonlijk gesprek vertellen we graag hoe we dat voor uw specifieke vraagstuk doen.

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0593 - 76 90 33 (Beilen) of 0592 - 41 26 36 (Smilde). Onze e-mailbox neemt altijd uw bericht aan.

Zullen we een afspraak plannen?
Dat maakt ons Engelen

Notariaat Engelen is een actief dorpskantoor waar met liefde voor het vak wordt gewerkt. Wij pakken uw zaken met fris enthousiasme aan, deze zijn bij ons in goede handen.

Diensten

Smilde

Linthorst Homanweg 3
0592 - 41 26 36

Beilen

Raadhuisstraat 12
0593 - 76 90 33