Notariaat

Beilen 0593 - 76 90 33 Smilde 0592 - 41 26 36 info@notariaatengelen.nl

De oorsprong van Engelen ligt in het notariaat. In 2003 is mr. Ed Engelen benoemd tot notaris in de gemeente Midden-Drenthe. Het notariskantoor is al meer dan 150 jaar gevestigd in Smilde, sinds januari 2015 is er ook een vestiging in Beilen.

Notaris en/of kandidaat-notaris?

Notaris en kandidaat-notaris hebben beiden de studie notarieel recht aan een Nederlandse universiteit afgerond. Op juridisch gebied staan zij dan ook gelijk. De notaris is echter officieel benoemd en heeft daarmee de formele zelfstandige bevoegdheid om notariële akten te tekenen. Hij is als ondernemer eigenaar van het notariskantoor.

Als een kandidaat-notaris ten minste 3 jaar ervaring heeft en de Beroepsopleiding Notariaat met goed gevolg heeft afgerond, mag hij/zij de notaris waarnemen bij diens afwezigheid. Op dit moment zijn alle kandidaat-notarissen die werken bij Engelen waarnemingsbevoegd. Een kandidaat-notaris is zeker niet per definitie een notaris in opleiding. De kandidaat-notaris kan er ook voor kiezen om als kandidaat-notaris te blijven werken in loondienst bij en onder verantwoordelijkheid van een notaris.

Traditionele werkzaamheden

Een notariskantoor houdt zich traditioneel bezig met:

  • onroerend goed recht;
  • personen- en familierecht;
  • ondernemingsrecht.

Deze rechtsgebieden vallen onder het privaatrecht. Bij privaatrecht draait het om de juridische relaties die mensen (maar ook rechtspersonen) met elkaar hebben. De moderne (kandidaat-)notaris is daarnaast ook deskundig op de fiscale aspecten van de rechtsgebieden.

Onroerend goed recht

De koop en verkoop van onroerend goed (ook wel vastgoed, registergoed, of onroerende zaak genoemd) is een complex proces. De (kandidaat-)notaris is de spil in dit hele proces. Hij begeleidt de verkoper en koper en zorgt dat alle afspraken formeel worden vastgelegd. Het is ook altijd één van de grotere gebeurtenissen in je leven. Bij Engelen vinden wij het belangrijk dat deze zaken zorgvuldig worden geregeld.

Naast de koop en verkoop van onroerend goed houdt de (kandidaat-)notaris zich bezig met de begeleiding van executieveilingen en de formele afwikkeling van een splitsing van een gebouw (een huis wordt opgedeeld in meerdere appartementen). Bij onroerend goed denkt men meestal aan (eigendoms-)rechten met betrekking tot grond en gebouwen. Sommige schepen en vliegtuigen zijn echter ook registergoederen.

Mr. Ed Engelen en mr. Carolien Pot zijn de juristen die zich bij Engelen het meeste bezighouden met het onroerend goed recht. Rolanda Rozema-Sikkema (Bcomm)en Joan Pot-Busscher (Bcomm) zijn voor de particulier de eerste contactpersoon.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is binnen Engelen de spil waar ons werk bijna altijd om draait. Al onze juristen hebben een grondige kennis van en affiniteit met het personen- en familierecht. Binnen dit rechtsgebied heeft de (kandidaat-)notaris globaal als taak het juridisch vastleggen en begeleiden van:

  • testamenten
  • levenstestamenten
  • huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract
  • schenkingen
  • afwikkelen van nalatenschappen
  • echtscheidingen

We helpen u graag!

Onze kracht zit in de aandacht die we voor uw verhaal hebben. Alleen dan - zo zijn we van mening - kunnen we u optimaal bedienen. In een persoonlijk gesprek vertellen we graag hoe we dat voor uw specifieke vraagstuk doen.

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0593 - 76 90 33 (Beilen) of 0592 - 41 26 36 (Smilde). Onze e-mailbox neemt altijd uw bericht aan.

Zullen we een afspraak plannen?
Dat maakt ons Engelen

Notariaat Engelen is een actief dorpskantoor waar met liefde voor het vak wordt gewerkt. Wij pakken uw zaken met fris enthousiasme aan, deze zijn bij ons in goede handen.

Diensten

Smilde

Linthorst Homanweg 3
0592 - 41 26 36

Beilen

Raadhuisstraat 12
0593 - 76 90 33